NEWS

☆合格速報☆

合格速報

日本語学科2017年10月生の左さんが嘉悦大学経営経済学部に合格しました!